Sociala medier 2023

Sju trender som påverkar din sociala medie-strategi

Hela 40 % av Sveriges befolkning följer företag i sociala kanaler. När vi idag är drygt 10,5 miljoner människor är detta en kraftfull potential att ta till vara på. Men att lyckas med sociala medier 2023 sitter så väl i de små detaljerna, som anpassningsförmåga vid stora förändringar i beteenden och algoritmer. Inte minst i en turbulent omvärld. Vi har identifierat sju trender som kan påverka din strategi för det nya sociala medie-året.

  1. Intressebaserade algoritmer
  2. SEO på sociala medier
  3. Äkthet och substans
  4. Värdet av organiska inlägg
  5. Nischade samarbeten
  6. AI-genererad content
  7. Deep fake och fake news
1. Intressebaserade algoritmer

För det första, vad är intressestyrda algoritmer? Och vad är relationsstyrda algoritmer? Algoritmer baserade på relationer innebär att ditt flöde ofta visar inlägg från de konton och vänner du valt att följa och/eller interagerar med. Algoritmer styrda av intresse ger dig i stället ett flöde som framhäver inlägg som matchar dina intressen mer än relationen med kontot bakom innehållet.

TikTok och Instagram Reels har mer intressebaserade algoritmer. 87 % av de som använder TikTok får se innehåll från företag och personer de inte följer, enligt Svenskarna och Internet. Facebook, LinkedIn och Instagrams flöden och händelser har däremot mer relationsbaserade algoritmer. Men vindarna svänger mot att sorteringen kommer styras mer av intresse även i dessa kanaler.

Att agera på 2023: Ringa in  din målgrupps intresseområde och vilket innehåll ditt företag vill förknippas med.

 

2. SEO på sociala medier

Sociala medier tar mark från traditionella sökmotorer när det gäller att söka efter innehåll. Kanske har du lagt märke till att sociala medier inkluderas mer bland sökresultaten på Google? Ett drag från giganten för att locka intresse hos de yngre målgrupper som nu vänder ryggen till och ofta väljer sociala medier för att söka efter exempelvis restauranger.

“In our studies, something like almost 40 % of young people, when they’re looking for a place for lunch, they don’t go to Google Maps or Search. They go to TikTok or Instagram.”

Orden kommer från Google själva genom Prabhakar Raghavan, Head of knowledge & information. Att sökordsoptimera sitt content på sociala medier och jobba medvetet med hashtags blir med andra ord en viktig faktor för att synas i relevanta sökningar under 2023.

Att agera på 2023: I vilka sammanhang ska ditt varumärke synas? Identifiera dina sökord och skapa en hashtag-strategi för att dyka upp på relevanta sökningar.  Följa också de hashtags du själv använder.

Vore det skönt att ha en Social media-expert i teamet? Kontakta oss!

 

4. Äkthet och substans

Från slentrianmässigt scrollande bland polerade bilder, till ett mer medvetet förhållningssätt till sociala medier. Vi använder plattformarna som en källa till meningsfullt innehåll som verkligen berör och intresserar oss, men även som matnyttigt verktyg för tips kring produkter och tjänster. En gemensam nämnare är äkta. Stylade hotellrum går bort, det är verkligheten vi vill se när vi vänder oss till sociala medier för research inför resan.

I år blir vi än mer kritiska mot hård retuschering och förskönande filter, vilket bland annat reflekteras i uppmärksammade Be Reel. Appen utsågs nyligen till Årets iPhone-app i App Store Awards. Nu har Instagram kontrat med sin nya funktion, Candid Stories.

Tanken med båda är att du, genom att använda den främre och bakre kameran samtidigt, fotar eller filmar något i omgivningen och dig själv helt oredigerat vid en viss tidpunkt. Båda bilderna visas tillsammans på skärmen och kan bara ses av de följare som tar ”utmaningen”. Här och nu, kom som du är!

Att agera på 2023: Höjda krav på genuina inlägg tar såklart tid, men om du lyckas med detta krävs färre inlägg – kvalitet framför kvantitet.

Men jag har inte tid för fler kanaler! Läs mer om hur vi kan stötta dig.

4. Värdet av organiska inlägg

Organiskt content bygger långsiktiga relationer och värmer upp kunden inför affär eller köp. Det kan fungera som research för din annonsering på sociala medier genom att ge unik kunskap om din målgrupp. Du vet inte säkert på vad eller hur din målgrupp reagerar och agerar förrän du har testat. Genom att låta obetalda inlägg vara ”försökskaniner” slipper du lägga resurser på betald synlighet som inte tas väl emot, utan i stället marknadsföra framgångsrika inlägg.

Dessutom kan dina följare göra en del av jobbet genom ”peer pressure”, att interagera med ditt innehåll, sprida det och därigenom göra sitt gillande synligt för fler. Tänkvärt är att kunder ofta tar del av dina inlägg när de är privata. Annonser utan fingertoppskänsla riskera att inkräkta på den personliga sfären, till skillnad från när kunden själv väljer att ta del av ett företags organiska flöde.

Att agera på 2023: Vårda ditt organiska flöde, det är ett värdefullt komplement till paid social – kombon är en vinnare!

Vi har kreatörskrafter – vill du boka ett förutsättningslöst möte? Skicka ett mejl!

 

5. Nischade samarbeten

Influencer marketing fortsätter väga tungt i varumärkes- och produktmarknadsföringen på sociala medier. I år går trenden mot mer nischade influencers. Deras expertis och autentiska framtoning blir värdefulla informations- och inspirationskällor med inverkan på konsumenternas köpbeslut.

Trenden pushas på av människors efterfrågan på kunnigt och relevant innehåll. Antal följare blir inte viktigast, rätt följare som influencern vet hur man pratar med blir det. Om en sportentusiast med 500 000 följare plötsligt började visa upp städprodukter skulle det förmodligen inte ha önskad effekt, eller hur?

Att agera på 2023: Undersök vilken/vilka influencers som har störst förtroende hos din målgrupp och lita på att de kan sin målgrupp bäst själv. Var varsam med att styra hur de väljer att kommunicera.

 

6. AI-genererad content

Förundras du över hur vissa företag verkar ha oändligt med tid att spendera på innehåll? Idag finns verktyg som underlättar oavsett om du letar efter passande citat, bilder och inlägg med rätt tonalitet och inriktning. AI som hjälpmedel gynnar redan de företag och sociala mediespecialister som nyttjar tekniken. På sikt kan det handla om ett affärskritiskt försprång.

Att agera på 2023: Våga testa verktyg som stöttar ditt innehållsarbete och ha kontinuerlig koll på hur AI utvecklas just inom din bransch. Här finns tips på copyverktyg med AI.

 

7. Deep fake och fake news

Svårt att navigera? Tyvärr blir det inte lättare heller men genom att skynda långsamt, ifrågasätta och göra hemläxan innan du delar vidare eller agerar på andras innehåll är du “rather save than sorry”.

Att agera på 2023: Ta dig tid att bedöma källor och ha uttalade rutiner för hur information delas och ageras på. Här finner du vår checklista för källkritiskt tänk och agerande.

Som fisken i vattnet
I ett digitalt arbetsliv

Att jobba smart och hållbart är två av våra grundstenar här på Fisken i vattnet – vill du veta mer om hur det är att samarbeta med oss och vad vi kan erbjuda?

LÄS MER