To good to be true? Pass opp!

Källkritik – en del av ansvarsfullt innehåll online

Det finns gott om falluckor när du använder information från nätet och sociala kanaler i ditt contentskapande. Många av oss vill vara först ut med nytt och i jakten på engagemang ökar risken för att bidra till ”delningssägner”. Som digital kommunikatör är faktagranskning en förutsättning för att bidra till att fylla nätet med mer ansvarsfullt innehåll. Ha för vana att stanna upp innan du publicerar inlägg, länkar och sprider vidare information. Mät sanningshalten med hjälp av vår checklista.  

 

Checklista för ett källkritiskt tänk och agerande:

  1. Datum – är bilden/texten fortfarande relevant?
  2. Vilken är originalkällan? Vem står bakom budskapet?
  3. Finns samma information i fler källor? Är källan tillförlitlig? Annars heads up!
  4. Kan statistik ha tolkats och visualiserats på ett missvisande sätt?
  5. Tjänar någon på att du sprider budskapet och i så fall varför?
  6. Är innehållet opinionsbildande och framgår det tydlig om det inte är objektivt?
  7. Väcks starka känslor? Ha i baktanken att det minskar vår förmåga att tänka rationellt, vilket kan utnyttjas genom exempelvis magstarka bilder.
  8. Läs hela innehållet. Ofta läser vi bara rubrik och ingress. Detta kan utnyttjas genom att skriva annat i brödtexten – extra tänkvärt när vi delar länkar.

Ditt content spelar roll

Visste du att en fjärdedel känner stor oro för att det de läser på nätet inte är sant? Eller att nästan var femte person har svårt att avgöra om informationen är sann eller falsk? *

Phu! Det är lätt att bli överväldigad av utmaningarna med digital källkritik. Samtidigt kan vi medvetet välja att vara en del av lösningen. Webben är ju faktiskt den största samlingsplatsen för information och innehåll som mänskligheten hittills producerat.

 

Mer om att tackla vilseledande information:

 Källkritikbyrån – ett projekt som hjälper oss bli medvetna nätanvändare. Här hittar du inspiration och kunskap om källkritik på webben.

Att möta informationspåverkan – en handbok för kommunikatörer utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå – en bok av journalisten Jack Werner, som du hör berätta om ämnet via länken.

 

På Fisken i vattnet brinner vi för onlinekommunikation och att värna om den källa till inspiration och kunskap som webben är. Hur jobbar du för att bidra till en positiv utveckling för digitalt innehåll? Bolla gärna med oss!

 

* Internetstiftelsen (2021). Svenskarna och internet 2021. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2021/09/internetstiftelsen-svenskarna-och-internet-2021.pdf) (Hämtad 2022-09-23)