Vad kostar en felrekrytering?

I dagens intensiva arbetsmarknad, där jakten på rätt talang är avgörande, blir snabb rekrytering allt mer betydelsefull. Men vad händer när planerna inte realiseras? Vad kostar en felrekrytering? I genomsnitt ligger kostnaden för felrekrytering runt 700 000 kr. För specialister eller ledande roller? Då pratar vi om betydligt högre summor.

Som konsultbyrå är vi väl medvetna om vikten av att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. En felrekrytering kan vara betydligt dyrare än vad man först tror och påverkar inte bara budgeten utan även företagets långsiktiga framgång. Låt oss titta på några kostnader som kan uppstå vid en felrekrytering:

  • Produktivitetsförlust – Utan rätt kompetens minskar produktivitet och prestation. Varje dag utan rätt person är en dag av potentiell förlorad affär.
  • Rekryteringskostnader – Att annonsera, genomföra intervjuer och administrera rekryteringsprocessen kan bli betydande. Om detta slutar i en felrekrytering är det som att slänga pengar i sjön.
  • Onboarding – Att investera tid och resurser i att introducera och utbilda en ny medarbetare kan bli en förlust om personen inte passar in i organisationen eller har fel kompetens.
  • Teamets dynamik – En felrekrytering kan påverka hela teamets moral och dynamik negativt. Det kan skapa frustration och minska samarbetsviljan.

Och vart i processen går det snett? Otydliga krav, tidspress för att snabbt fylla positionen och överfokus på CV istället för mjuka värden, som personlighet och hur väl personen passar i teamet, är några vanliga orsaker.

Vi är övertygade om att det är värt att låta rekryteringsprocessen ta den tid den behöver för att undvika de misstag som kan leda till en felrekrytering. Våra konsulter står redo att täcka luckorna, säkerställa att rätt kompetens och personlighet matchas med dina behov. På så vis kan vi navigera förbi de vanliga snarorna och bygga upp ett starkt och samspelt team.