Utmaningar med att anlita konsulter inom kommunikation och marknadsföring

Att anlita konsulter inom kommunikation och marknadsföring kan vara en strategisk fördel för företaget. Men det finns utmaningar som behöver balanseras för att säkerställa framgång på allvar. Här är de sju största utmaningarna och hur du övervinner dem!

1. Rätt konsult

Utmaning: Att hitta en konsult som förstår din bransch och levererar de resultat du behöver.

Lösning: Gör en grundlig bakgrundskontroll och be om referenser. En duktig konsultförmedlare tar eller tittar på gamla arbetsprover och ställer rätt frågor för att verkligen erbjuda det du som kund behöver som inte alltid är det du efterfrågar.  Kika runt och jämför.

2. Kostnadsbild

Utmaning: Konsulttjänster kan vara kostsamma och prisbilden blir mer ”hur långt är ett snöre” ju otydligare uppdragsbeskrivningen är.

Lösning: Definiera en tydlig budget från början och förhandla fasta priser eller områden med tydliga krav, avgränsningar och gränssnitt mot andra på avdelningen. På det viset undviker du förvirring och dubbelarbete.

3. Integrering med ditt befintliga team

Utmaning: Att inkludera externa konsulter med ditt interna och ofta stressade team kan vara utmanande och leda till friktion för alla parter.

Lösning: Förankra från rätt håll och definiera roller och ansvar från första början. Ha gärna en WS med din avdelning för att tanka av behov och farhågor och stäm av att konsulten har den där avväpnande fingertoppskänslan för att faktiskt bli en avlastning och accepterad av teamet.

4. Kommunicera tone-of-voice och tonalitetsguider från dag 1

Utmaning: Konsulter kan ha kreativa idéer som är on eller off brand om inte ramarna för tonalitetsguiden har förankrats.

Lösning: Förse konsulten med riktlinjer för varumärket och ga regelbundna check-ins för att granska arbetet och att det går i linje med varumärkets identitet.

5. Tidshorisont

Utmaning: Projekt kan lätt bli försenade, vilket påverkar lanseringsdatum och marknadsföringskampanjer i det fall konsulten ska hjälpa företaget med arbetstoppar.

Lösning: Skapa en realistisk tidslinje med milstolpar och deadlines. Smarta projektledningsverktyg spårar framsteg och regelbundna avstämningar för att identifiera och planera för eventuella förseningar säkerställer att du inte hamnar utan konsult om nytt uppdrag är planerat på annat håll. Var tydlig och transparent med konsultförmedlaren.

6. Kvalitetssäkring

Utmaning: Att säkerställa att konsulternas arbete håller en genomgående hög kvalitet är ibland svårt att hinna med i en stressig tillvaro.

Lösning: Var tydlig från start och planera veckovisa feedbackloopar. Involvera fler på företaget som finns tillgängliga som såväl bollplank som en extra kvalitetssäkring på vägen.

7. Att mäta resultat

Utmaning: Det kan vara svårt att mäta prestation beroende på uppdragets karaktär.

Lösning: Definiera specifika, mätbara mål och KPI innan påbörjat uppdrag.

På Fisken i vattnet mäter vi såväl ansvarsområden som trivsel och att konsulten har de verktyg och det stöd och inkludering som krävs för att uppdraget ska utföras på bästa möjliga sätt. Med hjälp av analysverktyg kan hårda fakta spåra framsteg och resultat men här kommer sällan hela sanningen fram. Ha regelbundna uppföljningsmöten för att diskutera förutsättningar och strategier så pekas skutan rätt och arbetsklimatet blir ett win-win så du och din konsult trivs som ”fisken i vattnet”.

När du är medveten om utmaningarna med konsulter kan du aktivt jobba för att övervinna dessa och maximera värdet av konsultskapet. Ett fantastiskt sätt att få in ett utifrån och in perspektiv på företaget. Har du frågor eller vill bolla rätt konsult? Det roligaste vi vet är att hjälpa konsulter och företag att hitta varandra.

Genom att vara medveten om dessa utmaningar och aktivt arbeta för att övervinna dem, kan du maximera värdet av att anlita konsulter inom kommunikation och marknadsföring. Har du frågor eller behöver hjälp med att välja rätt konsult för ditt projekt? Hör av dig så hjälper vi gärna till!

 

Vill du få ännu fler tips och insikter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Missa inte vårt nästa webinar om hur du effektivt integrerar och får ut det bästa av konsulter i ditt team.