Grafisk designer vs. grafisk formgivare – vad skiljer dem åt?

I den kreativa världen av visuell kommunikation finns två nyckelspelare – den grafiska designern och den grafiska formgivaren. Båda är mästare på att ge liv åt idéer och budskap. Begreppen används ibland synonymt och det finns en överlappning mellan de två rollerna, men de har olika fokusområden och inriktningar. Låt oss dyka ner i skillnaderna:

Grafisk formgivare – formen av kreativitet

En grafisk formgivare är konstnären som formar produkten genom val av typografi, färg och form. Det är här magin skapas – där estetik blir verklighet och det visuella berättar en historia. Grafiska formgivare är experter på att ge produkten en unik identitet och göra den estetiskt tilltalande.

 Grafisk designer – budskapets mästare

Den grafiska designern kan vara mer än bara estetik. Det handlar om att applicera tekniker för att kombinera bilder och text. Grafiska designers gör konsten att förmedla ett budskap, göra det intresseväckande och hjälpa mottagaren att förstå med lätthet. Det är en kombination av kreativitet och kommunikation, där varje element har sitt syfte.

Många projekt kräver en kombination av båda dessa roller, och många yrkesverksamma inom grafisk design kan kalla sig själva både grafiska formgivare och grafiska designers beroende på det specifika projektet de arbetar med eller helt enkelt vad deras personliga preferenser är. Sammantaget handlar båda rollerna om att skapa visuella element – men den grafiska designern tar ofta ett bredare strategiskt perspektiv på hur elementen passar in i ett övergripande designkoncept.

Vi vet att det kan vara svårt att navigera i vad just du och ditt företag har för behov egentligen. Vi inte bara trivs i vattnet, utan vi är mästare på att dyka ner i dess djup och matcha rätt kompetens för rätt uppdrag. Oavsett om du behöver ge din produkt en unik visuell prägel eller säkerställa att ditt budskap når rätt målgrupp, har vi rätt talanger.

Kontakta oss så matchar vi dig rätt!