Generativ AI pågår med eller utan riktlinjer

Anledningen till att ta fram riktlinjer för hur ditt företag använder GA är många. Inom marknad och kommunikation som i nutid påverkas av ChatGPT är riskerna stora med att runda framtagning av riktlinjer.

Vad är generativ AI?

Generativ AI eller GA är en typ av artificiell intelligens tränad att utifrån enorma mängder data för att generera innehåll i form av text, bild, ljud eller video. ChatGPT, Bing AI och Midjourney är exempel på generativ AI-verktyg.

Saknas riktlinjer för GA internt? Då används det mest troligt utan en medveten strategi. När Fisken i vattnet har intervjuat 150 kommunikatörer och marknadsförare kring användandet av GA hade över 90% testat och använt GA i sitt yrke samtidigt som de flesta verksamheter saknar riktlinjer för hur det får och bör användas av medarbetarna.

Nyttja möjligheter och undviker oönskade långtgående konsekvenser med hjälp av följande frågeställningar:

  • Hur många vet vad GA är och hur går tankarna kring GA i teamet?
  • Hur många har testat på GA och vilka verktyg?
  • På vilket sätt används GA?
  • Hur kan GA underlätta arbetet? (Exempel, scanna egna webben för greenwash, se avvikelser i avtal, kanal- och målgruppsanpassa budskap m m).
  • Vilka möjligheter kan GA medföra i det stora hela? Dröm stort! (Börja alltid med möjligheter för att inte strypa kreativiteten)

Informera om AI-förordningen (läs artikel nedan) och håll det kort.

  • Vilka risker kan användning av GA föra med sig? Diskutera i grupp (ex läcka ut PR, känslig kod och information som har med GDPR att göra).
  • Väg för och mot för att hitta balansen utifrån ditt bolags behov. Offentlig verksamhet bör vara extra försiktig men aktivt hänga med i utvecklingen.
  • Ha ett ”du hinner inte bli redo” mindset. Du vill inte hamna efter i utvecklingen i väntan på att andra ska testa.

Oavsett var ditt företag befinner sig är GA ett område som alla verksamheter måste hålla koll på. GA är inte som tidigare verktyg. Det som inte fungerar idag kan fungera imorgon eller dag 100. Vår varma rekommendation är att komma i gång. Vi hjälper gärna till och stöttar om du vill ta det till nästa steg och med punktlistan ovan är din verksamhet redan på god väg.

Lycka till!