AI-lag förändrar spelplanen

Världens första heltäckande AI-lagstiftning kastar om spelreglerna för dig inom marknadsföring och kommunikation. Vad bör du ha koll på? Hur väl följer olika AI-modeller det nya lagförslaget? Dyk ner med oss så reder vi ut!

I mitten av juni 2023 lyckades Europaparlamentets ledamöter överbrygga meningsskiljaktigheter för världens första heltäckande regelverk för artificiell intelligens – ofta kallad ”AI Act”. Hela världen blickar mot väst som har gått i bräschen och jobbat med utmaningen sen våren 2021.

Nyfiken på hur väl olika AI-modeller uppfyller kraven?

Generativ AI som ChatGPT, Google Bard och Meta har jämförts i en Stanfordmodell enligt nedan. Här synas allt från risker till copyrighträttigheter och energianvändning.

Använder du generativ AI i ditt arbete? Ha koll på detta!

Världens första heltäckande AI-lagstiftning går nu in i den slutliga utformningen med EU-länderna i rådet. Målet är att nå en överenskommelse i slutet på 2023. Lagen är en del av EU:s digitala strategi som syftar till att positionera vår union som världsledande inom säker, pålitlig och etisk AI som kontrolleras av oss människor. Vi pratar om stora förändringar som bland annat ska:

  • Sträva efter att AI-system är säkra, utvecklas och används i enlighet med EU:s stadga om grundläggande rättigheter, samt går i linje med EU:s kärnvärden.
  • Främja AI:s positiva aspekter.
  • Skapa rättssäkerhet, förutsägbarhet och främja investeringar och innovation.
  • Bättra befintliga lagars tillämpning på AI.
  • Främja utvecklingen av en inre marknad för lagliga, säkra, pålitliga AI-system.
  • Gälla med omfattande räckvidd, även för leverantörer och användare av AI-system inom EU, för dem vars AI-genererade output används inom EU, oavsett geografisk etablering.

En viktig del av förordningen är definitionen av vad ett AI-system faktiskt är. Detta ska kunna uppdateras av kommissionen. Allt för att möta upp den snabba tekniska utvecklingen.

Höga sanktionsavgifter för regelbrott 

Det finns ett antal riskklasser som AI-system delas in i. Oacceptabel, hög, begränsad och minimal risk. Och prislappen för användning av förbjudna AI-system? Böter upp emot 30 000 000 euro eller 6 procent av föregående års globala omsättning som till och med innebär att notan kan bli högre. Som du förstår är det viktigt att hålla koll på vilken riskklass ditt verktyg tillhör när du använder generativ AI i ditt dagliga arbete med marknadsföring och kommunikation. Även EU:s institutioner kan bli ålagda sanktionsavgifter av den Europeiska Dataskyddsstyrelsen (EDPB).

Generativ AI – en energibov av rang

AI-modeller kräver massiv processorkraft och det går åt enorma naturresurser till AI-verktygens datacentraler för elektricitetsförbrukning och nedkylning av servrar bland annat.

Det börjar dyka upp beräkningar på att en vanlig ChatGPT session kostar miljön motsvarande en flaska färskt kallt vatten – tänkvärt när  flera hundra miljoner männskor nyttjar AI-verktyg varje månad.

Hur du kan agera AI-klokt redan idag

Vi som utvecklar eller använder AI bör följa utvecklingen noga. Den nya AI-förordningen är omdiskuterad och oro finns för ett nytt, krångligt förfarande likt det vi har upplevt med GDPR. Oavsett exakt utfall kommer den nya lagstiftningen påverka våra arbetsliv. Inom kommunikation och marknadsföring bör du:

  • Märka upp allt AI-genererat innehåll
  • Ha koll på vilket AI-verktyg och version som har använts
  • På vilket sätt och varför
  • I vilket sammanhang du har använt verktyget

Ur ett etiskt perspektiv kan du välja att vara transparent med att du har tagit hjälp av exempelvis ChatGPT för att skriva den där artikeln eller märka upp din AI-bild med en liten AI stämpel som vi på Fisken i vattnet alltid gör och rekommenderar våra kunder att göra.

Lär mer och följ utvecklingen:

Vill du veta mer? Boka vår uppskattade föreläsning om Chat-GPT samt hur långt AI har kommit inom text, bild, ljud, rörligt och avatarer. Maila på hej@fiskenivattnet.se så hörs vi.

Varmt lycka till med ditt ansvarsfulla användande av generativ AI!