AI – ditt ess i rockärmen för att skapa mer meningsfullt innehåll

AI – en gamechanger inom content marketing

Varje marknadschef och kommunikatör vill engagera, inspirera och aktivera sina mottagare. Men högkvalitativt innehåll tar tid – eller brukade göra det…

Med verktyg som ChatGPTCopy.AIMidjourney effektiviseras hela processen från strategi till innehållsskapande, delning och mätning. Content kan få större genomslag och affärer kan bli både mer och mindre hållbara beroende på hur verktygen används.

Varför är generativ AI revolutionerande just nu?

Tänk dig ChatGPT:s kunskapsbas så diger att Wikipedia world wide endast utgör cirka två procent av kunskapsbanken. Lägg till att det är interaktivt, intuitivt, självlärande och så tillgängligt att nästan vem som helst kan få värdefull kunskap inom i princip vilket område som helst. På minuter.

 

Generativ AI – kollegan med 15 doktorsexamen som ljuger friskt

Många oroas över sanningshalten. Och ja, vi bör ha stor respekt för felmarginaler. Men i ärlighetens namn, vilken kollega kan allt och är fulländat opartisk? Med detta förhållningssätt kan vi tillämpa sunt förnuft, faktagranska och fortfarande skapa enorm påverkan i vårt arbete och få nya infallsvinklar. Dessutom kan de olika versionerna kombineras ChatGPT3.5 är upp till 65 procent korrekt och snabb, medan ChatGPT4 är mer tidskrävande men upp till 80 procent korrekt och kan lösa än mer komplexa uppgifter.

”AI kommer att göra det otänkbara tänkbart.” – Ginni Rometty

Tio användningsområden för marknad och kommunikation
 • Skapa LinkedIn-inlägg med förslag på hashtags för ditt företag eller personliga varumärke.
 • Bli en bättre beställare. AI-chatten blir aldrig kränkt eller otålig. Öva och bli vassare över tid.
 • Rikta din marknadsföring till rätt målgrupp utifrån företagets tonalitet.
 • Ta fram en content marketing-plan på minuter och analysera ditt innehåll.
 • Be om research och statistik som stärker din trovärdighet när du presenterar, skriver artiklar med mera men kvalitetssäkra alltid.
 • Be om relevanta citat för ämnet du skriver om.
 • Klippa in olika artiklar, bilder samt be AI hitta och analysera gemensamma nämnare.
 • Sammanfatta mötesanteckningar och strukturera upp, skapa Q&A från PDF-dokument.
 • Hitta nya leverantörer, målgrupper eller konkurrenter på befintliga eller nya marknader.
 • Fråga hur du kan få med hållbarhet och samhällsansvar i all marknadsföring och affärsutveckling.

Fallgropar med Generativ AI

Nedan har vi samlat  frågor som ofta missas enligt ChatGPT själv. Frågorna hör oroväckande ofta ihop med underlag för att ta välgrundade beslut (!). Så ta hjälp men ställ följdfrågor som dessa:

 • Vilka potentiella risker finns med det här?
 • Vilka negativa effekter kan den här tekniken ha?
 • Finns det vanliga misstag att undvika?
 • Hur ska vi minimera eller hantera eventuella problem?
 • Vem har potentiellt något att vinna eller förlora på det här?

Vi adderar några punkter

 • Håll koll på aktuell lagstiftning.
 • Tänk på de etiska aspekterna och håll igång dialogen internt.
 • Verifiera sanningshalten i all känslig information och dela aldrig känsligt material!
 • Utgå ifrån vad du vill ha ut och ta hjälp på dina villkor så att tekniken anpassas efter dig och inte tvärt om.
Fisken i vattnet, år 2025

När generativ ai fick sitt genombrott var det livliga diskussioner om hur vi skulle använda tekniken på ett ansvarsfullt sätt. Det fanns en oro över att jobb skulle försvinna eller att vi skulle bygga in oss i teknik som förr eller senare skulle bli skadligt för oss människor. Därför jobbade vi hårt för att se till att ai användes på  sätt som gynnade oss världsmedborgare och vår planet. 

Generativ ai är en teknologi som kan skapa nya saker på egen hand. Allt från att måla ett vackert landskap till att komponera låtar eller en helt ny storytelling. En spännande utveckling, men också något vi behövt lära oss hantera på ett klokt sätt.

Idag är generativ ai en värdefull del av vårt dagliga yrkesliv. Det hjälper oss förstärka våra förmågor, skapa fina konstverk, nya spel och göra livsviktiga upptäckter inom medicin och vetenskap. Människor är och kommer fortsatt vara väldigt viktiga i processen. Vi behöver kloka, visionära personer för att hitta nya sätt att använda teknologin på.

Teknologin är här för att hjälpa oss, men att det är vårt ansvar att använda den på ett bra sätt.

Vill du bolla utmaningar eller ha stöd längs vägen? Vi finns alltid här redo att hjälpa till utifrån dina specifika behov!

Som fisken i vattnet
I ett digitalt arbetsliv

Att jobba smart och hållbart är två av våra grundstenar här på Fisken i vattnet – vill du veta mer om hur det är att samarbeta med oss och vad vi kan erbjuda?

LÄS MER